Khoa học chỉ ra “xuyên không” không chỉ tồn tại trên phim ảnh

9 - 05/01/2018 - 17:10:05 - Công nghệ

Những chuyến du hành vượt thời gian không chỉ tồn tại trên phim ảnh mà hoàn toàn có thể thực hiện được.

Xem thêm:

Xem thêm: thùng nhựa rỗngthùng nhựa đặcthùng nhựa công nghiệpthùng nhựa rỗng công nghiệpthùng nhựa đặc công nghiệp

Trong video dưới đây, Brian Greene - Giáo sư môn vật lý và toán học của Đại học Colombia đã chỉ ra rằng những chuyến du hành xuyên thời gian là điều hoàn toàn có thể thực hiện được.

Từ khóa: thùng nhựa rỗngthùng nhựa đặcthùng nhựa công nghiệpthùng nhựa rỗng công nghiệpthùng nhựa đặc công nghiệp

Bài viết khác